หมวดหมู่งาน :
คอมพิวเตอร์, โปรแกรมเมอร์, IT
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
อัตราจ้าง/สัญญาจ้าง
อายุ :
ไม่เกิน 45 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ชั่วคราว)

วันที่ประกาศ 17 พฤศจิกายน 2563
รหัสงาน : 69602
รายละเอียดงาน:

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ชั่วคราว) ฝ่ายสารสนเทศและงานทะเบียนผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ 

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2563

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1.ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3.มีความรู้ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี

4.มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ในวันหยุดราชการได้

สวัสดิการ:

สวัสดิการสำหรับบุคลากรประจำ

  1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว
  2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี)

 

สวัสดิการสำหรับบุคลากรสัญญาจ้าง (ชั่วคราว)

  1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเอง

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
3 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob