หมวดหมู่งาน :
คลังสินค้า, Logistic, จัดซื้อ, จัดเรียงสินค้า
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
อัตราจ้าง/สัญญาจ้าง
อายุ :
ไม่เกิน 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร เจ้าหน้าที่พัสดุ งานจัดซื้อ สำนักงานบรรเทาทุกข์

วันที่ประกาศ 17 พฤศจิกายน 2563
รหัสงาน : 69597
รายละเอียดงาน:

เจ้าหน้าที่พัสดุ (ชั่วคราว) งานจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และสำนักประชานามัยพิทักษ์

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2563

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1.ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)

2.หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

3.วุฒิการศึกษาประกาศนียบัติวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.) ทุกสาขา

4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMicrosoftOffice , Email และ lnternet ได้ดี

5.มีความรู้เรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุและตลาดสินค้า

6.มีความรู้เรื่องเครื่องมือช่าง อุปกรณ์สาธารณูปโภคระดับปานกลาง

7.หากมีประสบการณ์ในการยกร่างสัญญาและการบริหารสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจ้าง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

8.สามารถอ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้พอสมควร

9.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถอุทิศตนและเสียสละให้กับงาน

10.สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และนอกเวลาราชการได้

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2563

สวัสดิการ:

สวัสดิการสำหรับบุคลากรประจำ

  1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว
  2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี)

 

สวัสดิการสำหรับบุคลากรสัญญาจ้าง (ชั่วคราว)

  1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเอง

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
3 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob