หมวดหมู่งาน :
อาจารย์, ครู, งานด้านวิชาการ
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
อัตราจ้าง/สัญญาจ้าง
อายุ :
ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทั้งหมดผ่านเว็บไซต์

www.chulalongkornhospital.go.th/hrjob 

 

หรือติดต่อยื่นใบสมัครและกรอกใบสมัครด้วยตนเอง

ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลตึกผ่าตัดเก่า 111 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น.

โทรศัพท์ 02-256-4408

รับสมัคร ครู ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์

วันที่ประกาศ 27 พฤศจิกายน 2563
รหัสงาน : 69588
รายละเอียดงาน:

สำรวจนักเรียนที่เป็นเด็กป่วยในแต่ละระดับชั้น ประเมินระดับความรู้ ความสามารถพื้นฐานของเด็กป่วย ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม วางแผนและออกแบบการเรียนการสอนรายบุคคล ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของเด็กป่วยในแต่ละราย ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร ของสถานศึกษาในระดับช่วงชั้นรวมถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อนำมาปรับประยุกต์ ให้เหมาะสม จัดการเรียนการสอน เตรียมสื่อ อุปกรณ์ ให้สอดคล้องและถูกต้องตามหลักการ กับระดับความสามารถของเด็กป่วยในแต่ละดับชั้นเรียน จัดทำงานทะเบียนประวัติของเด็กที่เข้ารับการบริการในโครงการฯ และประเมินติดตามผลการจัดการเรียนการสอน การติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียน และจัดเตรียมการสอบของเด็กป่วย ขณะที่เข้ารับการรักษา จัดเตรียมวาระการประชุม และสรุปผลการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1. วุฒิ ปริญญาตรี (ทางด้านการศึกษาพิเศษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)
3. อายุ 22 – 35 ปี
4. มีประสบการณ์ การทำงานด้านการสอน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
1 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob