หมวดหมู่งาน :
ธุรการ, ประสานงานทั่วไป, คีย์ข้อมูล
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
อัตราจ้าง/สัญญาจ้าง
อายุ :
ไม่เกิน 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ(ชั่วคราว) ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

วันที่ประกาศ 16 พฤศจิกายน 2563
รหัสงาน : 69581
รายละเอียดงาน:

ลงทะเบียนผู้บริจาคโลหิตทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ติดตามผู้บริจาคโลหิต สร้างสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการต่างๆ 

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1.ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)

2.หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

3.วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.)ทางพาณิชยการทุกสาขา

4.สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ lnternet และโปรแกรมอื่น ๆ ได้ดี

6.มีความคล่องตัว มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถอุทิตตนและเสียสละเวลาให้กับองค์กร

7.สามารถปฏิบัติหน้าที่ล่วงเวลา หรือวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ได้

8.หากมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่ตัวเองสังกัด หรือใกล้เคียงที่สามารถเดินทางไป-กลับ ได้สะดวกจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สวัสดิการ:

สวัสดิการสำหรับบุคลากรประจำ

  1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว
  2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี)

 

สวัสดิการสำหรับบุคลากรสัญญาจ้าง (ชั่วคราว)

  1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเอง

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
3 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob