หมวดหมู่งาน :
ธุรการ, ประสานงานทั่วไป, คีย์ข้อมูล
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 19 ปี ถึง 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทั้งหมดผ่านเว็บไซต์

www.chulalongkornhospital.go.th/hrjob 

 

หรือติดต่อยื่นใบสมัครและกรอกใบสมัครด้วยตนเอง

ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลตึกผ่าตัดเก่า 111 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น.

โทรศัพท์ 02-256-4408

รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายประชาสัมพันธ์

วันที่ประกาศ 17 พฤศจิกายน 2563
รหัสงาน : 69565
รายละเอียดงาน:

ปฏิบัติหน้าที่จัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบความถูกต้อง ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ประสานงานกับสื่อมวลชน

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1. วุฒิปริญญาตรี/ ปริญญาโท ทางด้านสังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน                    วิทยาการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร อักษรศาสตร์ศิลปศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.ไม่จำกัดเพศ (สำหรับเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจาการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)     

3. อายุ19- 35 ปี

4. มีประสบการณ์ผ่านการบริหารโครงการเพื่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซค์                        สื่อโซเซียลมีเดีย อินโฟกราฟ รวมถึงการใช้โปรแกรมในการออกแบบสร้างสรรค์งานองค์ประกอบศิลป์ ตลอดการผลิตสื่อวีดิทัศน์ และสื่ออื่น ๆ ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
1 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob