ตั้งค่าอีเมล์แจ้งงานด่วน
Job Alert เป็นระบบรายงานตำแหน่งงานล่าสุดผ่านทางอีเมล์ของคุณ เพียงกำหนดรายละเอียด
ตำแหน่งงานที่คุณต้องการ ระบบจะส่งข้อมูลรายงานตำแหน่งงานล่าสุดที่ตรงกับข้อมูลที่ตรงกับ
ความต้องการของคุณไปยังอีเมล์ที่กำหนดไว้
  ถึง   ปี
บาท
ยกเลิก