หมวดหมู่งาน :
ธุรการ, ประสานงานทั่วไป, คีย์ข้อมูล
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 28 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด

ธุรกิจหลักของบริษัท คือ ให้บริการสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องหรือสินเชื่อแฟคตอริ่ง
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง หรือการโอนและรับโอนสิทธิเรียกร้องภายในประเทศ บริษัทเป็นผู้ให้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นโดยการรับซื้อลดลูกหนี้การค้าโดยการรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท เป็นกลุ่มลูกค้าในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อ (Operation Officer)

วันที่ประกาศ 7 ธันวาคม 2564
รหัสงาน : 70978
รายละเอียดงาน:

• ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับโอนสิทธิหนี้ทางการค้า
• ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานสินเชื่อที่ดูแลบัญชีของลูกค้า
• ประสานงานกับลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจในเงื่อนไขและวิธีการปฏิบัติในการนำหนี้การค้ามาโอนสิทธิเพื่อขอเบิกเงินล่วงหน้า
• ดูแลและเอาใจใส่ลูกค้า ทั้งในด้านของการให้บริการ การติดตามหนี้เกินกำหนด การเรียกเก็บหนี้ทางการค้า ตลอดจนรายงานต่างๆ
• ดำเนินการโทรศัพท์เพื่อยืนยันการชำระหนี้ค่าสินค้าและบริการที่บริษัทฯ รับโอนสิทธิไว้จากลูกหนี้การค้า
• ประสานงานกับพนักงานเรียกเก็บเงิน, พนักงานรับส่งเอกสาร ในการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าและบริการจากลูกค้า
• ในกรณีที่มีการเลื่อนจ่ายชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า ให้ลงรายละเอียดในรายงานเลื่อนการเก็บเงินพร้อมทั้งแจ้งให้ลูกค้าและเจ้าหน้าที่สินเชื่อรับทราบ
• แฟ้ม/เอกสาร/รายงานที่เกี่ยวข้อง ให้จัดเก็บตามระบบการจัดเก็บเอกสาร
• หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติที่ต้องการ:
  • เพศชาย-หญิง อายุ 21-28 ปี
  • ปริญญาตรี การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปีขึ้นไป
  • บุคลิกภาพดี มีไหวพริบ Service mind และทำงานเป็นทีม
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และ MS OFFICE
  • หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ:

• Performance Bonus
• ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.
• ค่ารักษาพยาบาล (OPD,IPD)และค่าทันตกรรม
• ประกันชีวิต
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
• เงินช่วยเหลือค่าจัดงานศพ/ จัดงานแต่งงาน
• ยานพาหนะ
• งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัท

วิธีการสมัคร: 1. สมัครงานผ่านเว็บ LionJob.com (กดปุ่ม สมัครงาน)
2. สมัครทาง Email kittima.t@airafactoring.co.th
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob