หมวดหมู่งาน :
วิทยาศาสตร์, เคมี, ชีวะ, Lab
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 18 ปี ถึง 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

การติดต่อยื่นใบสมัคร

ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทั้งหมดผ่าน https://jobs.kcmh.or.th/jobs

รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับ 3-5

วันที่ประกาศ 13 กันยายน 2564
รหัสงาน : 70967
รายละเอียดงาน:

ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อรอการตัด จัดทำสไลด์จากชิ้นเนื้อที่ แพทย์ได้ส่งภาพสไลด์จากกล้องจุลทรรศน์ในระบบดิจิตอล รับส่ง จัดเก็บ ใน จัดการตัวอย่าง เพื่อส่งท้ลาย จัดทำฐานข้อมูลการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบงานให้ได้มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ระดับประเทศ หรือนานาชาติ ช่วยงานทางห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ของฝ่ายนิติเวชศาสตร์ และช่วยงานวิจัยทางด้านนิติเวชศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์ รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1. วุฒิปริญญาตรี/โท วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ เคมี วิทยาศาสตร์ การแพทย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา ชีวเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์

2. ไม่จํากัดเพศ เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน

3. อายุไม่เกิน 35 ปี

4. ใบประกอบวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย์

วิธีการสมัคร: 1. สมัครทางเว็บไซต์บริษัท https://jobs.kcmh.or.th/jobs
ตำแหน่งงานด่วน ของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวส.
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob