หมวดหมู่งาน :
แม่บ้าน, พนักงานทำความสะอาด
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
สถานีกาชาดสิรินธร จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 18 ปี ถึง 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

การรับสมัครและขั้นตอนการสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตามขั้นตอน ดังนี้

1) เข้าเว็บไซต์ของสภากาชาดไทย https://www.redcross.or.th หัวข้อ "ร่วมงานกับเรา"

2) สมัครงาน ใบสมัครออนไลน์ ตำแหน่งที่สมัคร ฝ่าย กลุ่มงาน/หน่วยงาน : สำนักงาน : สถานะของผู้สมัคร

3) กรอกข้อความในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

 

รับสมัคร นักการภารโรง สถานีกาชาดสิรินธร

วันที่ประกาศ 13 กันยายน 2564
รหัสงาน : 70966
รายละเอียดงาน:

ทําความสะอาดและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ บริเวณรอบสถานีกาชาด เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อความสะอาดเรียบร้อย พร้อมใช้และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค

( รับสมัคร 10 - 24 ก.ย. 64 )

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)

2. เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน

3. วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

4. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ มีความขยันอดทน และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

5. หากมีภูมิลำเนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือจังหวัดใกล้เคียงที่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานที่สถานี กาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ:

1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว

2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1. สมัครทางเว็บไซต์บริษัท http://jobtrc.redcross.or.th/
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
สมุทรปราการ
-
มัธยมศึกษาตอนต้น
ตามตกลง
นครศรีธรรมราช
-
ปวส.
ตามตกลง
นครศรีธรรมราช
-
มัธยมศึกษาตอนต้น
ตามตกลง
นครศรีธรรมราช
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
ชลบุรี
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob