หมวดหมู่งาน :
พยาบาล,ผู้ช่วยพยาบาล,เจ้าหน้าที่พยาบาล
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
สถานเสาวภา เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 18 ปี ถึง 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

การรับสมัครและขั้นตอนการสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตามขั้นตอน ดังนี้

1) เข้าเว็บไซต์ของสภากาชาดไทย https://www.redcross.or.th หัวข้อ "ร่วมงานกับเรา"

2) สมัครงาน ใบสมัครออนไลน์ ตำแหน่งที่สมัคร ฝ่าย กลุ่มงาน/หน่วยงาน : สำนักงาน : สถานะของผู้สมัคร

3) กรอกข้อความในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

 

รับสมัคร พยาบาล 3-5 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา

วันที่ประกาศ 10 กันยายน 2564
รหัสงาน : 70962
รายละเอียดงาน:

ปฏิบัติงานบริการพยาบาลเกี่ยวกับ 3 คลินิกดังนี้

1. คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดูแลให้คำปรึกษา แนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แบบก่อนและหลังสัมผัสโรค ทำแผล การฉีดเซรุ่มและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การให้บริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่

2. คลินิกเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว รวมถึงบริการฉีดวัคซีนโควิต 19 ให้คำปรึกษา แนะนำการฉีดวัคซีนต่างๆ ในผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ รวมถึงเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีดวัคซีน ลงนามออกเอกสารใบสำคัญรับรองการฉีดวัคซีน ลงบันทึกการรับวัคซีนในทะเบียน

3. คลินิกพิษจากสัตว์ ดูแลให้คำแนะนำผู้ถูกสัตว์มีพิษกัด และนอกจากนี้อาจมีบริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านอกสถานที่สำหรับนิสิตคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยต่างๆ ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ร่วมทํางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

( รับสมัคร 10 - 27 ก.ย. 64 )

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1. ไม่จํากัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร

2. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

4. สามารถอยู่เวรเพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาที่สถานเสาวภา ในวันธรรมดา วันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และ/หรือวันหยุดราชการได้

5. สามารถออกปฏิบัติงานภาคสนามเพื่อปฏิบัติงาน งานวิจัยตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

6. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมอื่นๆ ได้ดี

7. สามารถอ่าน พูด เขียนภาษาอังกฤษไ

8. มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถอุทิศตนและเวลาให้

สวัสดิการ:

1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว

2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1. สมัครทางเว็บไซต์บริษัท http://jobtrc.redcross.or.th/
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
สมุทรปราการ
-
มัธยมศึกษาตอนต้น
ตามตกลง
นครศรีธรรมราช
-
ปวส.
ตามตกลง
นครศรีธรรมราช
-
มัธยมศึกษาตอนต้น
ตามตกลง
นครศรีธรรมราช
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
ชลบุรี
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob