หมวดหมู่งาน :
วิทยาศาสตร์, เคมี, ชีวะ, Lab
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
2 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
สถานเสาวภา เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 18 ปี ถึง 40 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาเอก ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

การรับสมัครและขั้นตอนการสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตามขั้นตอน ดังนี้

1) เข้าเว็บไซต์ของสภากาชาดไทย https://www.redcross.or.th หัวข้อ "ร่วมงานกับเรา"

2) สมัครงาน ใบสมัครออนไลน์ ตำแหน่งที่สมัคร ฝ่าย กลุ่มงาน/หน่วยงาน : สำนักงาน : สถานะของผู้สมัคร

3) กรอกข้อความในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

 

รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3-5 สถานเสาวภา

วันที่ประกาศ 10 กันยายน 2564
รหัสงาน : 70960
รายละเอียดงาน:

ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าโครงการและ/หรือเป็นผู้วิจัยร่วมที่ปฏิบัติงานวิจัยเกี่ยวกับงูพิษจากสัตว์มีพิษ โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคติดเชื้ออื่นๆ โดยงานวิจัยจะเน้นความรู้และความชำนาญด้าน Immunology, molecular biology, microbiology หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถทำงานกับสัตว์ทดลองได้ และจัดประชุมวิชาการ การเป็นวิทยากรฝึกอบรมและบรรยายแก่นักศึกษาหรือนักวิจัยจาหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ งานเขียนเอกสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ และปฏิบัติงาน อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

( รับสมัคร 10 - 27 ก.ย. 64 )

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)

2. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

3. วุฒิการศึกษาปริญญาเอก ด้านชีวเคมี จุลชีววิทยา อณูชีววิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. หากชำนาญการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการเขียนในเชิงวิชาการจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

5. มีความคล่องตัว มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถอุทิศตนและเวลาให้กับงานได้ดี

สวัสดิการ:

1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว

2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1. สมัครทางเว็บไซต์บริษัท http://jobtrc.redcross.or.th/
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
สมุทรปราการ
-
มัธยมศึกษาตอนต้น
ตามตกลง
นครศรีธรรมราช
-
ปวส.
ตามตกลง
นครศรีธรรมราช
-
มัธยมศึกษาตอนต้น
ตามตกลง
นครศรีธรรมราช
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
ชลบุรี
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob