หมวดหมู่งาน :
วิทยาศาสตร์, เคมี, ชีวะ, Lab
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 18 ปี ถึง 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

การติดต่อยื่นใบสมัคร

ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทั้งหมดผ่าน https://jobs.kcmh.or.th/jobs

รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์ประสาทศาสตร์

วันที่ประกาศ 2 กันยายน 2564
รหัสงาน : 70951
รายละเอียดงาน:

1. ให้บริการการตรวจประเมินการทำงานของระบบประสาทโดยใช้เครื่องมือพิเศษต่างๆ เช่น เครื่อง ตรวจวัดและวิเคราะห์ภาพของสมองมนุษย์โดยการตรวจจับระดับฮีโมโกลบินในขณะที่สมองทำงาน (FNIRS), เครื่องตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย (EMG), เครื่องกระตุ้นสมองโดยแม่เหล็กไฟฟ้า (RTMS), เครื่องกระตุ้นกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (TDCS), หุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟู (Robotic Rehab) เป็นต้น

2. เป็นผู้ช่วยวิจัยให้กับอาจารย์แพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน ในด้านการตรวจประเมินการทำงานของ ระบบประสาทโดยใช้เครื่องมือพิเศษต่างๆ

3. ให้บริการวิชาการทางด้านตรวจประเมินการทำงานของระบบประสาทโดยใช้เครื่องมือพิเศษต่างๆ แก่ นิสิตที่สนใจ และผู้วิจัยอื่นๆ รวมถึงงานด้านพัฒนาคุณภาพการบริการของหน่วยงาน

4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1. วุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ วิศวกรรมชีวเวช การแพทย์ และ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. ไม่จํากัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)

3. อายุไม่เกิน 35 ปี

วิธีการสมัคร: 1. สมัครทางเว็บไซต์บริษัท https://jobs.kcmh.or.th/jobs
ตำแหน่งงานด่วน ของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวส.
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob