หมวดหมู่งาน :
ธุรการ, ประสานงานทั่วไป, คีย์ข้อมูล
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
ไม่ระบุ
สถานที่ทำงาน :
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 18 ปี ถึง 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

การติดต่อยื่นใบสมัคร

ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทั้งหมดผ่าน https://jobs.kcmh.or.th/jobs

รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์ Simulation & CPR Center

วันที่ประกาศ 30 สิงหาคม 2564
รหัสงาน : 70942
รายละเอียดงาน:

ปฏิบัติงานเลขานุการและงานบริหารทั่วไป เช่น ช่วยงานโครงการฝึกอบรม บุคลากรทางการแพทย์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ งานบริหารจัดการประสานงานเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และจัดทํารายงานการประชุม ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการ ควบคุม และบริหารงาน เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานเบิกจ่ายงบประมาณ งานจัดพิมพ์ งานแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผนงาน รวบรวมข้อมูลสถิติ และรวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1. วุฒิปริญญาตรี ทางด้านสังคมศาสตร์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. ไม่จํากัดเพศ เพศชาย ต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน

3. อายุไม่เกิน 35 ปี

วิธีการสมัคร: 1. สมัครทางเว็บไซต์บริษัท https://jobs.kcmh.or.th/jobs
ตำแหน่งงานด่วน ของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวส.
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob