หมวดหมู่งาน :
แม่บ้าน, พนักงานทำความสะอาด
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
สำนักงานกลาง สถานพักฟื้นสวางคนิวาส อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10330
ลักษณะงาน :
อัตราจ้าง/สัญญาจ้าง
อายุ :
ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

การรับสมัครและขั้นตอนการสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตามขั้นตอน ดังนี้

1) เข้าเว็บไซต์ของสภากาชาดไทย https://www.redcross.or.th หัวข้อ "ร่วมงานกับเรา"

2) สมัครงาน ใบสมัครออนไลน์ ตำแหน่งที่สมัคร ฝ่าย กลุ่มงาน/หน่วยงาน : สำนักงาน : สถานะของผู้สมัคร

3) กรอกข้อความในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

 

รับสมัคร คนงานทั่วไป (ชั่วคราว) สถานพักฟื้นสวางคนิวาส

วันที่ประกาศ 13 กันยายน 2564
รหัสงาน : 70938
รายละเอียดงาน:

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน จัดเตรียมสถานที่ เก็บขยะมูลฝอย การดูแลต้นไม้และสวนหย่อม ดูแลระบบประตูระบายน้ำ และคนรอบสวางคนิวาส และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย

ปฏิบัติงานซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน เดินหนังสือ เบิกวัสดุ พัสดุเครื่องใช้ ยกเคลื่อนย้ายสิ่งของต่าง ๆ จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ต่าง ๆ เก็บขยะมูลฝอย ยกและ บริการอาหารเครื่องดื่ม การดูแลต้นไม้และสวนหย่อม รดน้ำต้นไม้และสนามหญ้า ตัดหญ้า ปรับปรุงสนามหญ้า ตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ ใส่ปุ๋ยต้นไม้และสนามหญ้า พรวนดิน แต่งขอบสนาม กวาดทำความสะอาดพื้นที่สถานพัก พื้นสวางคนิวาส ดูแลระบบประตูระบายน้ำและคนรอบสวางคนิวาส และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

( รับสมัคร 10 - 23 ก.ย. 64 )

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1. ไม่จํากัดเพศ สัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 - 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)

2. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

3. วุฒิการศีกษามัธยมศึกษาตอนต้น

4. มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ สามารถอุทิศตนและเสียสละเวลาให้กับงานได้

5. ปฏิบัติงานประจำจังหวัดสมุทรปราการ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และวันหยุดได้

สวัสดิการ:

1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว

2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1. สมัครทางเว็บไซต์บริษัท http://jobtrc.redcross.or.th/
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
สมุทรปราการ
-
มัธยมศึกษาตอนต้น
ตามตกลง
นครศรีธรรมราช
-
ปวส.
ตามตกลง
นครศรีธรรมราช
-
มัธยมศึกษาตอนต้น
ตามตกลง
นครศรีธรรมราช
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
ชลบุรี
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob