หมวดหมู่งาน :
คอมพิวเตอร์, โปรแกรมเมอร์, IT
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
สนญ.ซีเอ็ด อาคารอินเตอร์ลิงค์ ชั้น 20 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา เขตบางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
22 ปีขึ้นไป
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
แผนที่:

ประกอบธุรกิจหลัก คือ

ธุรกิจร้านหนังสือ โดยเป็นผู้ดำเนินงานร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์และเครือข่าย ซึ่งได้แก่ ร้านเครือข่ายซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่บริษัทเป็นผู้บริหารเองทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
ธุรกิจรับจัดจำหน่ายหนังสือ โดยจัดจำหน่ายให้กับหนังสือที่บริษัทผลิตเองและสำนักพิมพ์อื่น เพื่อจำหน่ายให้กับร้านหนังสือทั่วไป รวมทั้งช่องทางการขายอื่น ๆ
ธุรกิจสำนักพิมพ์ โดยเป็นผู้ผลิตหนังสือสู่ระบบร้านหนังสือ เป็นรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ โดยเป็นผู้บุกเบิก และเป็นผู้นำตลาดในการผลิตหนังสือสาระความรู้ในหมวดต่าง ๆ
โรงเรียนเพลินพัฒนา เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนซึ่งเปิดสอนในระดับเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

รับสมัคร Programmer

วันที่ประกาศ 2 สิงหาคม 2564
รหัสงาน : 70909
รายละเอียดงาน:

- เขียนและพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในระบบงานขายหน้าร้าน
- พัฒนาปรับปรุงงานอื่นๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ

คุณสมบัติที่ต้องการ:

- อายุ 22 ปีขึ้นไป
- ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
- มีประสบการณ์ 1 ปี
- สามารถเขียนโปรแกรม ภาษา ASP.NET ,VB.NET ,C#.NET
- มีทักษะในการใช้ HTML ,CSS ,JavaScript ,IIS
- มีทักษะในการใช้ .NET Framework ,SQL Server (Stored Procedure / Triggers) ,SQL Command ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิศษ

สวัสดิการ:

- สิทธิลาต่าง ๆ ตามระเบียบ
- ประกันชีวิต, ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก /ผู้ป่วยใน
- กองทุนสำรองเสี้ยงชีพ, สวัสดิการเงินกู้สามัญ
- ตรวจสุขภาพประจำปี, รางวัลเกียรติคุณ
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ, เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติธรรมชาติ, เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตในหน้าที่
- โบนัสประจำปี
- ส่วนลดในการซื้อสินค้า
- กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน

วิธีการสมัคร: 1. สมัครงานผ่านเว็บ LionJob.com (กดปุ่ม สมัครงาน)
2. สมัครทาง Email (ดู Email) recruit_sbc@se-ed.com
3. สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.50 น.
ตำแหน่งงานด่วน ของ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
1 ปี
ปวส.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
1 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
1 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
สมุทรปราการ
1 ปี
ปวส.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
5 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
  • 2
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob