หมวดหมู่งาน :
พยาบาล,ผู้ช่วยพยาบาล,เจ้าหน้าที่พยาบาล
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ฝ่ายปฏิบัติการ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 18 ปี ถึง 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ไม่ระบุ
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

การรับสมัครและขั้นตอนการสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตามขั้นตอน ดังนี้

1) เข้าเว็บไซต์ของสภากาชาดไทย https://www.redcross.or.th หัวข้อ "ร่วมงานกับเรา"

2) สมัครงาน ใบสมัครออนไลน์ ตำแหน่งที่สมัคร ฝ่าย กลุ่มงาน/หน่วยงาน : สำนักงาน : สถานะของผู้สมัคร

3) กรอกข้อความในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

 

รับสมัคร ผู้ช่วยพยาบาล 1-4 ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

วันที่ประกาศ 3 มิถุนายน 2564
รหัสงาน : 70680
รายละเอียดงาน:
 1. อยู่เวร On Call 24 ชั่วโมง
 2. ช่วยแพทย์ พยาบาล ในการทำหัตถการผ่าตัดเนื้อเยื่อออกจากร่างผู้บริจาค ได้แก่ หัวใจ ผิวหนัง กระดูก ฯลฯ
 3. ช่วยจัดเตรียมห้องปฏิบัติการสะอาด เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ก่อนและหลังทำหัตถการให้พร้อมใช้งานและช่วยจัดทำและจัดเก็บเนื้อเยื่อบริจาค
 4. นำ specimens ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และติดตามรับผลตรวจทางห้องปฏิบัติการทุกราย
 5. ช่วยจัดเตรียมลิ้นหัวใจ ผิวหนัง กระดูกและอุปกรณ์ พร้อมทั้งร่วมปฏิบัติงานให้การส่งไปยังห้องผ่าตัดโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ
 6. ดูแลตู้เย็นสำหรับจัดเก็บเนื้อเยื่อหัวใจ ผิวหนังและกระดูกให้พร้อมใช้ตลอดเวลา
 7. ดูแลการเติมแก๊สไนโตรเจนเหลวจากบริษัทภายนอกผู้ให้บริการ
 8. ดูแลชุดปฏิบัติการสะอาดให้พร้อมใช้และและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
 9. ตรวจสอบปริมาณคงเหลือเวณภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องใช้ทางการแพทย์ น้ำยา และอื่น ๆ 
 10. รับผิดชอบในการเปิด-ปิด ระบบไฟฟ้าเครื่องควบคุม และเครื่องปรับอากาศ ห้องปฏิบัติการสะอาด
 11. เตรียมและจัดทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ พร้อมทั้งนำเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ส่งฆ่าเชื้อ
 12. ดูแลถังบรรจุลิ้นหัวใจ พร้อมทั้งอุปกรณ์ ให้พร้อมใช้สำหรับจัดส่งไปยังโรงพยาบาล
 13. ดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เวลามีปัญหา
 14. ดูแลแม่บ้านทำความสะอาดทุกวันและรายสัปดาห์ อบห้องและเพาะเชื้อ
 15. รับและส่งตัวอย่างเลือดและชิ้นเนื้อไปยังห้องปฏิบัติการ
 16. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

(เปิดรับสมัคร 1-30 มิ.ย.64)

 

คุณสมบัติที่ต้องการ:

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

     1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)

     2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือทหารกองหนุน

     3. วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

     4. ถ้ามีประสบการณ์งานห้องผ่าตัดจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

     5. สามารถทำงานนอกเวลาทำการได้ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้

     6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

     7. มีนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถอุทิศตน ทุ่มเท และเสียสละเวลาให้กับงาน

     8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี

     9. ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้มาสมัครสอบได้

 

สวัสดิการ:

1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว

2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
6 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
1 ปี
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
2 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
1 ปี
ปวส.
ตามตกลง
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob