หมวดหมู่งาน :
งานอื่น ๆ
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
2 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
อัตราจ้าง/สัญญาจ้าง
อายุ :
20 ปีขึ้นไป
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร คนงานทั่วไป (ชั่วคราว)

วันที่ประกาศ 30 เมษายน 2564
รหัสงาน : 70653
รายละเอียดงาน:

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

     ปฏิบัติงานซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน เดินหนังสือ เบิดวัสดุ พัสดุเครื่องใช้ ยกเคื่อนย้ายสิ่งของต่าง ๆ จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ต่าง ๆ เก็บขยะมูลฝอย ยกและบริการอาหารเครื่องดื่ม การดูแลต้นไม้และสวนหย่อม รดน้ำต้นไม้และสนามหญ้า ตัดหญ้า ปรับปรุงสนามหญ้า ตัดแต่งทรงพุ่มไม้ ใส่ปุ๋ยต้นไม้และสนามหญ้า พรวนดิน แต่งขอบสนาม กวาดทำความสะอาดพื้นที่สถานพักฟื้นสวางคนิวาส ดูแลระบบประตูระบายน้ำและคูน้ำรอบสวางคนิวาส และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ:

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

     1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปี ขึ้นไป (นับถึงวันที่สมัคร)

     2. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

     3. วุฒิการศึกษามันธยมศึกษาตอนต้น

     4. มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ สามารถอุทิศตนและเสียสละเวลาให้กับงานได้ดี

     5. ปฏิบัติงานประจำจังหวัดสมุทรปราการ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และวันหยุดได้

สวัสดิการ:

1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว

2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
5 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
-
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 13
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob