หมวดหมู่งาน :
งานอื่น ๆ
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 18 ปี ถึง 30 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร วิศวกร ระดับปฏิบัติการ

วันที่ประกาศ 29 เมษายน 2564
รหัสงาน : 70638
รายละเอียดงาน:

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

    ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานระบบและการบริหารจัดการอาคาร หอพักและสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพของสภาบัน กำกับดูแลงานระบบวิศวกรรมอาคาร การซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบวิศวกรรมด้านไฟฟ้า ระบบสื่อสาร เครื่องจักรกลพร้อมทั้งประสานงานกับบริษัทคู่สัญญาให้ดำเนินการได้ถูกต้องครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบความเสี่ยงต่าง ๆ ของอาคารสูงให้อาคารพร้อมใช้ และสามารถประสานงานกับหน่วยงานภายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อกำหนดขอบเขตงานการทำงานหรือโครงการที่รับผิดชอบรวมทั้งสามารถวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงงานด้านวิศวกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบัน และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ:

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

     1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 30 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับแต่วันที่รับสมัคร)

     2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิศกรรมไฟฟ้า

     3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน

     4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความซื่อสัตย์ สามารถอุทิศตนทุ่มเทเสียสละเวลาให้กับงาน และสามารถปฏฺบัติงานล่วงเวลาได้

     5. หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอาคารสูง และสามารถใช้งานโปรแกรม Building Infromation modeling (BIM) โปรแกรม Auto Cad ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิิเศษ

     6. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

สวัสดิการ:

1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว

2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
5 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
-
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 13
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob