หมวดหมู่งาน :
ธุรการ, ประสานงานทั่วไป, คีย์ข้อมูล
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 18 ปี ถึง 40 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ

วันที่ประกาศ 29 เมษายน 2564
รหัสงาน : 70636
รายละเอียดงาน:

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

      ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบทางวิเทศสัมพันธ์ การติดต่อประสานงานกับสถาบันการ ณ ต่างประเทศงานแปลเอกสาร และร่างโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ:

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

     1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)

     2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

     3. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านวิเทศสัมพันธ์ หรืองานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

     4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนเป็นอย่างดี มีผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) โดยต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ดังนี้

- TOEIC (Listening & Reading 785-935, Speaking & Writing 310-340)

- TOEFL-Internet Based 72-91

- TOEFL ITP 543

- IELTS 5.6-7.5

- CU-TEP 70-98

     5. สามารถร่างใต้ตอบหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ แปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หรือจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้

     6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพวเตอร์ Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี

     7. มีทักษะการสื่อสาร และการติดต่อประสานงาน

     8. มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความมั่นใจ มีความคล่องตัว ชอบคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานมีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถอุทิศตนและเวลาให้กับสถาบันได้

     9. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

สวัสดิการ:

1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว

2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
5 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
-
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 13
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob