หมวดหมู่งาน :
งานอื่น ๆ
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 18 ปี ถึง 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
มัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4

วันที่ประกาศ 26 เมษายน 2564
รหัสงาน : 70617
รายละเอียดงาน:

ลักษณะงานที่ปฏฺบัติ

     1. เตรียมอุปกรณ์ห้องปฏฺบัติการ

     2. ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

     3. จัดเตรียมอุปกรณ์ออกหน่วยงานเคลื่อนที่

     4. ออกหน่วยงานเคลื่อนที่

     5. ล้างหลอดตัวอย่างที่ผ่านการตรวจ

     6. ทำสต๊อกพัสดุเพื่อเบิกของ รับของข้างในแต่เดือน

     7. เตรียมถุงขยะและเก็บขยะติดเชื้อส่งทำลาย

     8. ดูแลของว่าง ขนม และน้ำหวาน แก่ผู้บริจาคโลหิต

     9. บรรจุจัดเก็บเคลื่อนย้ายโลหิต

     10. ทำความสะอาดอุปกรณ์เจาะเก็บ

     11. เตรียมน้ำหวาน ขนม และโอวัลติน แก่ผู้มาบริจาคโลหิต

     12. จัดเก็บอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

     13. ทำความสะอาดห้องน้ำ

     14. แยกขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อส่งทำลาย

     15. จัดเก็บพัสดุที่เบิกจากศูนย์บริการโลหิต

     16. PACK เลือดและอุปกรณ์ต่าง ๆ ส่งตามภาคบริการโลหิต และโรงพยาบาลต่างจังหวัด

     17. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ:

คุณสมบัติของผู้สมัคร

     1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)

     2. ปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

     3. วุฒิการศึกษามัธมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

     4.หากมีภูมิลำเนาอยู๋ในจังหวัดตนเองสังกัด หรือใกล้เคียงที่สามารถเดินทางกลับไปได้สะดวก และสามารถปฏิบัติงานล่วงหน้า หรือวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ได้ จะได้รับการพจารณาเป็นกรณ๊พิเศษ

 

สวัสดิการ:

1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว

2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
5 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
-
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 13
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob