หมวดหมู่งาน :
พยาบาล,ผู้ช่วยพยาบาล,เจ้าหน้าที่พยาบาล
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ไม่เกิน 30 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร พยาบาล 3-5

วันที่ประกาศ 26 เมษายน 2564
รหัสงาน : 70616
รายละเอียดงาน:

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

     1. การสัมภาษณ์คัดกรองผู้บริจาคพลาสมา ดูและติดตั้งเครื่องมือรับบริจาคพลาสมา และเจาะเก็บโลหิต Plasma

     2. งานชักชวนผู้บริจาคโลหิตมาเข้าร่วมโครงการบริจาคพาสมา และฉีดยา เพื่อทำเซรุ่มป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า หรือเซรุ่มป้องกันตับอักเสบบี

     3. การดูแลผู้บริจาคทั้งก่อน และหลังการบริจาคพลาสมา รวมทั้งแก้ไขเมือเกิดอาการข้างเคียง

     4. การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้บริจาคพลาสมา

     5. ดูแลจัดเก็บถุงพลาสมาและแช่น้ำในอุณภูมิที่เหมาะสม

     6. จัดพลาสมาเข้าระบบ Product module บันทึกรับผลิตภัณฑ์ จัดเก็บเข้าระบบสต๊อก รวบรวมย้ายคลังไปฝ่ายผลิตผลิตโลหิตและคลังบางพระ

คุณสมบัติที่ต้องการ:

คุณสมบัติของผู้สมัคร

     1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 30 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)

     2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต

     3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office 

     4. มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งานใหม่ ๆ

     5. มีคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติ เช่น มีนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ มีไหวพริบปฏิภาณแก้ไขปัญหา และปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดได้อย่างเคร่งครัด

     6. หากมีประสบการณ์ การสัมภาษณ์คัดกรองผู้บริจาคโลหิต เจาะเก็บโลหิต การดูแล ปฐมพยาบาลผู้บริจาคโลหิตที่เกิดปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ และการให้คำปรึกษาแนะนำ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

สวัสดิการ:

1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว

2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
5 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
-
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 13
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob