หมวดหมู่งาน :
แพทย์,เภสัชกร
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 18 ปี ถึง 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ 3-5

วันที่ประกาศ 26 เมษายน 2564
รหัสงาน : 70615
รายละเอียดงาน:

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  งานด้านบริการ

     1. งานตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิต ได้แก่ infectious markers, Blood grouping, Unexpected Antibody และ NAT testing

     2. งานเตรียมส่วนประกอบโลหิต

     3. งานรับบริจาคโลหิต

     4. เบิก-จ่ายโลหิต และผลิตภันณ์ต่าง ๆ ให้กับโรงพยาบาล

     5. ตรวจสอบ และทบทวนผลการตรวจคุณภาพโลหิต

     6. ส่งผลการตรวจคุณภาพโลหิตทางโทรสาร และ E-mail

     7. ตรวจสอบ สต๊อกโลหิต น้ำยา และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

   งานด้านคุณภาพ

     1. ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตรวจ self assessment

     2. ควบคุมเอกสาร จัดเก็บ ทบทวน และตรวจสอบเอกสารคุณภาพของภาคฯ

     3. รวบรวมสถิติ และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการตรวจคุณภาพโลหิต

     4. ทำ validate เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ทำ Ouality control ทั้ง internet และ external control

     5. รวบรวมสถิติการติดเชื้อ HIV, HCV และ HBV ที่ตรวจด้วยวิธีทาง Serology และ NAT

     6. ส่งตัวอย่างโลหิตเพื่อตรวจยืนยัน และแยกเชื้อ HIV, HCV และ HBV ที่ตรวจด้วยวิธี NAT ที่ศูนย์บริการโลหิต

     7. จัดส่งโลหิต และน้ำยาให้กับโรงพยาบาลเครือข่ายในกรณีฉุกเฉิน

     8. ติดต่อประสานงานศูนย์, โรงพยาบาลในเครือข่าย และหน่วยงานอื่น ๆ 

     

คุณสมบัติที่ต้องการ:

คุณสมบัติของผู้สมัคร

     1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)

     2. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือป็ยทหารกองหนุน

     3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และมีใบประกอบวิชาชีพ

     4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

     5.  หากมีภูมิลำเนาอยู๋ในจังหวัดตนเองสังกัด หรือใกล้เคียงที่สามารถเดินทางไปกลับได้สะดวกและสามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สวัสดิการ:

1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว

2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
5 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
-
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 13
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob