หมวดหมู่งาน :
แพทย์,เภสัชกร
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 18 ปี ถึง 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร เภสัชกร

วันที่ประกาศ 26 เมษายน 2564
รหัสงาน : 70607
รายละเอียดงาน:

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่ห่วยงานกำหนด
1) ทำการวิเคราะห์คุณภาพเคมีในวัตถุดิบและวัสดุการบรรจุ พร้อมจัดทำรายงานผลการทดสอบ
2) ทำการวิเคราะห์คุณภาพทางชีวเคมีในผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป พร้อมจัดทำรายงานผลการทดสอบ
3) ทวนสอบผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และผลวิเคราะห์อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4) จัดทำเอกสารภายในห้องปฏิบัติการ
5) ดูแลควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องปฏิบัติการ
6) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ:

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท : เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต (บรรจุจ้างวุฒิการศึกษาปริญญาตรี)
3. อายุไม่เกิน 35 ปี
4. กรณีเพศชาย ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
5. หากมีภาระผูกพันทางการทหารจะไม่ได้รับการพิจารณา
6. หากมีประสบการ์ทางด้าน
- การทำงานในห้องปฏิบัติการ (QC) 1 – 2 ปี
- การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ และหรือ ผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. สุขภาพแข็งแรง มีวินัยแบะความรับผิดชอบต่อหนาที่
8. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
9. สามารถไปปฏิบัติงานที่ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาที่ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.

สวัสดิการ:

1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว

2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
5 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
-
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 13
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob