หมวดหมู่งาน :
บัญชี, การเงิน
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
อัตราจ้าง/สัญญาจ้าง
อายุ :
ตั้งแต่ 18 ปี ถึง 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปวส. ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินละการบัญชี (ชั่วคราว)

วันที่ประกาศ 23 เมษายน 2564
รหัสงาน : 70605
รายละเอียดงาน:

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หน่วยงานกำหนด
    รับผิดชอบงานการเบิกค่าใช้จ่ายผู้บริจาคอวัยวะเสียชีวิตสมองตาย การจัดส่งเช็คค่าใช้จ่าย ผู้บริจาคอวัยวะเสียชีวิตสมองตาย จัดทำบันทึกเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่และครอบ การเบิกค่าใช้จ่ายผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกข้อมูลการเบิกเงินในระบบ FMSI และส่งเอกสารขอเบิกค่าจัดหาอวัยวะ ค่าให้บริการทางการแพทย์การใช้ลิ้นหัวใจ ผิวหนัง และงานอื่น ๆ ที่รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ:

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันสมัคร)
2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีชั้นสูง (ปวส.) สาขาการเงิน หรือการบัญชี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี
5. มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มเทและเสียสละเวลาให้กับงาน

 

สวัสดิการ:

1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว

2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
5 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
-
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 13
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob