หมวดหมู่งาน :
แพทย์,เภสัชกร
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลาง ตำบลทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ไม่เกิน 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ 3-5

วันที่ประกาศ 20 เมษายน 2564
รหัสงาน : 70564
รายละเอียดงาน:

งานด้านบริการ

 1. ตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิต ได้แก่ infectiou markers, Blood grouping, Unexpected Antibody และ NAT testing
 2. งานเตรียมส่วนประกอบโลหิต
 3. งานรับบริจาคโลหิต
 4. เบิก-จ่ายโลหิต และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้กับโรงพยาบาล
 5. ตรวจสอบและทบทวนการตรวจคุณภาพโลหิต
 6. ส่งผลการตรวจคุณภาพโลหิตทางโทรสาร และ E-mail
 7. ตรวจสอบสต็อกโลหิต น้ำยา และผลิตภัณฑ์ต่างๆ

งานด้านคุณภาพ

 1. ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตรวจ Sefl assessment
 2. ควบคุมเอกสาร จัดเก็บ ทบทวน และตรวจสอบเอกสารคุณภาพของภาค
 3. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพโลหิต
 4. ทำ validate เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ทำ Ouality control ทั้ง internet และ external control
 5. รวบรวมสถิติการติดเชื้อ HIV ,HCV และ HBV ที่ตรวจด้วยวิธีาทาง Serology และ NAT
 6. ส่งตัวอย่างโลหิตเพื่อตรวจยืนยัน  และแยกเชื้อ
 7. จัดส่งโลหิตและน้ำยาให้กับโรงพยาบาลในเครือข่ายกรณีฉุกเฉิน
 8. ประสานงานกันศุนย์, โรงพยาบาลในเครือข่ายและหน่วยงานอื่นๆ
คุณสมบัติที่ต้องการ:
 1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
 2. เพศชายจะต้องปลดพันธะทางทหารมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
 3. ฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และมีใบประกอบวิชาชีพ
 4. มีความรู้ ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี ( Word, Excel, power point )
 5. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด หรือใกล้เคียงสามารถเดินทางไปกลับได้สะดวกและสามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ:

1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว

2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
5 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
-
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • ...
 • 13
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob