หมวดหมู่งาน :
บริการลูกค้า, ประชาสัมพันธ์, รับโทรศัพท์, Call Center
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ไม่เกิน 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5

วันที่ประกาศ 20 เมษายน 2564
รหัสงาน : 70563
รายละเอียดงาน:
 1. เขียนข่าว และจัดส่งข่าวโครงการ และกิจกรรมให้สื่อมวลชน
 2. จัดทำสคริปต์ ข้อมูลให้ผู้บริการในการสัมภาษณ์สื่อมวลชน
 3. รวบรวม และจัดทำสารงานบริการโลหิต ราย 2 เดือน
 4. รับผิดชอบเขียนคอลัมน์ หนูแดง update และหนูแดง welcome
 5. จัดทำข่าวสารภายใน updateอ หนูแดง รายเดือน
 6. จัดทำหนังสือคู่มือการจัดทำโครงการ และกิจกรรมรณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิตประจำปี
 7. จัดทำสรุปมูลค่าประชาสัมพันธ์แต่ละโครงการ
 8. จัดทำสรุปมูลค่าประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ Social Media รายปี
 9. ตัดติด/เก็บ Clipping ข่าวที่เกี่ยวกับงานบริการโลหิต/การบริจาคโลหิต/โครงการและกิจกรรม
 10. จัดทำระบบเก็บข้อมูลประชาสัมพันธ์แต่ละโครงการ
 11. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารลงผ่านเสียงตามสายในหน่วยงาน
 12. ปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ
 13. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติที่ต้องการ:
 1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
 2. เพศชายจะต้องปลดพันธะทางทหารมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา หรือนิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. บุคลิกดี มีมนุยสัมพันธ์ ไหวพริบดี คล่องตัว
 5. มีความรู้ ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี ( Word, Excel, power point ) การใช้ internet ได้เป็นอย่างดี
 6. มีความรู้ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน สื่อสารได้ดี
 7. มีความสามารภในการเขียนข่าว บทความ สารคดี บทสัมภาษณ์รายการวิทยุโทรทัศน์ ทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ เขียนโครงการและกิจกรรมพิเศษต่างๆ และใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆได้
 8. มีประสบการณ์ในด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิต
 9. สามารภประสานงานโน้มน้าวเชิญชวนผู้บริจาคโลหิตเข้าโครงการและกิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน
 10. ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
สวัสดิการ:

1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว

2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
5 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
-
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • ...
 • 13
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob