หมวดหมู่งาน :
วิทยาศาสตร์, เคมี, ชีวะ, Lab
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
อัตราจ้าง/สัญญาจ้าง
อายุ :
ไม่เกิน 30 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
มัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ชั่วคราว)

วันที่ประกาศ 16 เมษายน 2564
รหัสงาน : 70545
รายละเอียดงาน:

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตถุงบรรจุโลหิต ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการเฉพาะ (ห้องสะอาด) ที่ควบคุมความสะอาด อุณหภูมิ และความชื้นภายในห้อง ภายใต้มาตรฐานวิธีการผลิตยาที่ดี (GMP) ต้องมีการปฏิบัติงานควบคุมเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต งานตรวจสอบวัตถุดิบก่อนนำมาผลิตและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป รวมถึงงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ:

คุณสมบัติของผู้สัมคร

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
 2. เพศชายจะต้องปลดพันธะทางทหารมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
 3. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 4. มีความขยัน และสามารถอยู่ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
 5. สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบในการเข้าปฏิบัติงานภายในห้องสะอาดได้อย่างเคร่งครัด
สวัสดิการ:

1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว

2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
5 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
-
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • ...
 • 13
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob