หมวดหมู่งาน :
ธุรการ, ประสานงานทั่วไป, คีย์ข้อมูล
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
อัตราจ้าง/สัญญาจ้าง
อายุ :
ไม่เกิน 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปวส. ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว)

วันที่ประกาศ 16 เมษายน 2564
รหัสงาน : 70544
รายละเอียดงาน:

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ลงรับหนังสือ เอกสารการเงินของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและศูนย์ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา
 2. ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของเช็ค ใบโอนเงิน ตั๋วแลกเงิน ดร๊าฟฯ
 3. จัดทำหนังสือตอบรับรายได้ และนำส่งใบเสร้จรับเงินให้โรงพยาบาล
 4. จัดทำบันทึกข้อความหนังสือแจ้งเตือน ทวงซ้ำ และเร่งรัดการชำระหนี้ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
 5. จัดทำบันทึกข้อความตัวหนังสือนำส่งใบเสร็จ และส่่งใบเสร็จรับเงินให้โรงพยาบาลต่างๆ
 6. พิมพ์ซองจดหมาย และนำใบนำส่งไปรษณีย์ พับใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงินใส่ซอง ส่งให้โรงพยาบาล
 7. บันทึกข้อมูลใบเสร็จรับเงินลงในตาราง Excel
 8. ตรวจสอบคำผิดในหนังสือนำส่งใบเสร็จรับเงิน
 9. จัดทำข้อมูลหนี้ค้างชำระของโรงพยาบาล
 10. บันทึกรายละเอียดข้อมูลหนี้ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ทั้ง 13 แห่ง
คุณสมบัติที่ต้องการ:

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันทีสมัคร )
 2. เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารมาแล้ว
 3. วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี
 5. มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต
 6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการและวันหยุดได้
สวัสดิการ:

1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว

2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 

 

 

 

 

ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
5 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
-
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • ...
 • 13
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob