หมวดหมู่งาน :
บัญชี, การเงิน
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
3 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
อัตราจ้าง/สัญญาจ้าง
อายุ :
ไม่เกิน 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปวส. ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี(ชั่วคราว)

วันที่ประกาศ 16 เมษายน 2564
รหัสงาน : 70543
รายละเอียดงาน:

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. บันทึกจัดสรรเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
 2. บันทึกการยืนยันรายได้เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
 3. บันทึกการยืนยันเงินงบกลาง อาทิ เงินสวัสดิการ และเงินช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่และครอบครัว ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
 4. ตรวจสอบเอกสารจากฝ่ายฯ/ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ/งานบริการดลหิตฯ/และควบคุมการใช้งบประมาณพร้อมตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ
 5. ตรวจสอบและบันทึกรายการจอง/ผูกพันงบประมาณ เงินสภากาชาดไทย และอื่นๆ
 6. จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามแผนงานศุนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
 7. ควบคุมและรายงานงบประมาณให้เพียงพอกับการใช้งานจริง
 8. จัดทำรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำเดือนประจำปีองค์กร
 9. รวบรววมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาต้นทุนผลิตภัณฑ์และบริการ
 10. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในกระดาษทำการ
 11. จัดการประชุมที่เกี่ยวข้องกันงานต้นทุนการผลิตภัณฑ์และบริการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
คุณสมบัติที่ต้องการ:

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
 2. วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี สาขาการเงินและบัญชี
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี
 4. มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธืดี สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มเท เสียสละเวลาให่กับงานได้ดี และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้
 5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการและวันหยุดได้
 6. หากได้รับการคัดเลือกต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันตามหลักเกณฑ์สภากาชาดไทย กำหนดวงเงินประกัน 50,000 - 200,000 บาท หรือบุคคลค้ำประกันตามหลักเกณฑ์สภากาชาดไทย
สวัสดิการ:

1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว

2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
5 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
-
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • ...
 • 13
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob