หมวดหมู่งาน :
แพทย์,เภสัชกร
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
อัตราจ้าง/สัญญาจ้าง
อายุ :
ไม่เกิน 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว)

วันที่ประกาศ 16 เมษายน 2564
รหัสงาน : 70540
รายละเอียดงาน:

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ช่วยงานในการบริจาคพลาสมาและเกล็ดเลือด ตรวจนับเม็ดโลหิตต่างๆ บันทึกข้อมูลเข้าระบบคุณภาพ ดูแลจัดเก็บถุงพลาสมา และแช่แข็งในอุณหภูมิที่เหมาะสม งานปั่นแยกโลหิตจากหลอด CBC เพื่อดูสีพลาสมาก่อนบริจาคและผล Lipemic test ใน TBIS ทำ Pathogen inactivation (PI) ให้บริการกับโรงพยาบาลต่างๆ

คุณสมบัติที่ต้องการ:

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
 2. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
 3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
 4. มีใบประกอบวิชาชีพ
 5. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 6. มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ
 7. มีคุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช้น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีไหวพริบปฏิภาณ แก้ไขปัญหา และปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดได้อย่างเคร่งครัด
สวัสดิการ:

1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว

2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
5 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
-
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • ...
 • 13
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob