หมวดหมู่งาน :
แพทย์,เภสัชกร
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 18 ปี ถึง 30 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร เภสัชกร

วันที่ประกาศ 16 เมษายน 2564
รหัสงาน : 70539
รายละเอียดงาน:

ประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
    รับผิดชอบ ควบคุมดูแลและปฏิบัติงานในการผลิตถุงโลหิต (Blood Bag) การเตรียมอุปกรณ์และน้ำยาชนิดต่าง ๆ สำหรับกระบวนการรับบริจาคโลหิต การตรวจสอบความถูกต้อง (Validation) การสอบเทียบเครื่องมือ (Calibration) การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) การบริหารจัดการเอกสารในระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง (ISO 9001 และ GMP) รวมถึงปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ:

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษา เภสัชศาสตร์บัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Excel ได้ในระดับดี
5. มีความอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามมารปฏิบัติงานเป็นทีม และควบคุมใต้บังคับบัญชาจำนวนมากกว่า 10 ขึ้นไป
6. มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และหลักเกณฑ์วิธีการในการผลิตยา (Good Manufacturing Practice : GMP)
7. สามารถปฏิบัติงานภายในห้องสะอาด (Cleanroom) ได้
8. หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับโรงงานผลิตยา โดยเฉพาะด้านกระบวนการผลิตยา ปราศจากเชื้อ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สวัสดิการ:

1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว

2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
5 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
-
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 13
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob