หมวดหมู่งาน :
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
เงินเดือน :
21,000 - 24,000 บาท
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1 หมู่ 4 ตำบลบางพระ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ไม่เกิน 40 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

วันที่ประกาศ 16 เมษายน 2564
รหัสงาน : 70538
รายละเอียดงาน:

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งเสริม สนับสนุนและเป้นวิทยากรด้านความปลอดภัย วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง จัดทำ และติดตามแผนงานความปลอดภัย ตรวจสอบปุกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยและจัดทำรายงานประจำเดือน ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำ ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการำงาน ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ:

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ไม่จำกัดเพศ
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาอาชีวอนามัย
 3. อายุไม่เกิน 40
 4. กรณีเพศชาย ต้องปลดพันธะทางทหารมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
 5. หากมีภาระผูกพันทางทหารจะไม่รับพิจารณา
 6. หากมีประสบการณ์ทางด้านงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ในโรงงานอุตสาหกรรม 1 - 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. สุขภาพแข็งแรง มีวินัย ความรับผิดชอบ และมีทัศนคติที่ดี 
 8. ในกรณีงานเร่งด่วน สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้ (OT)
 9. สามารถไปปฏิบัติงานที่ศูนย์ผลิตภัณฑ์จากพลาสมาที่ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
สวัสดิการ:

1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว

2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
5 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
-
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • ...
 • 13
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob