หมวดหมู่งาน :
ขนส่ง,คลังสินค้า, Logistic, จัดซื้อ, จัดเรียงสินค้า
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
อัตราจ้าง/สัญญาจ้าง
อายุ :
ตั้งแต่ 18 ปี ถึง 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปวส. ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร เจ้าหน้าที่พัสดุ (ชั่วคราว)

วันที่ประกาศ 8 เมษายน 2564
รหัสงาน : 70457
รายละเอียดงาน:

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นบุคลากรชั่วคราวเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 7 - 29 เมษายน 2564

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. จัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุตามคุณลักษณะที่ผู้ใช้กำหนด โดยวิธีตกลงราคา รับผิดชอบการซื้อ/จ้างเลนซ์แว่นตา และพัสดุอื่นของศูนย์จักษุมาตรและแว่นตา สภากาชาดไทย
2. ทำเอกสารซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคเร่งด่วน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการใช้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยชุดธารน้ำใจ
3. งานติดต่อประสานงาน เพื่อรับใบสั่งซื้อและตรวจสอบใบส่งของ
4. จัดทำชุดใส่บาตร ชุดทำบุญ กระเช้าอวยพร ฯลฯ เพื่อใช้ในงานต่าง ๆ ของสำนักงาน
5. ดำเนินการเรื่องจัดซื้อ/จัดจ้าง เร่งด่วนที่ต้องเดินเรื่องอนุมัติให้ทันการใช้งานในเวลาที่กำหนด
6. สืบ ค้นหา Vender หรือ Supplier รายใหม่และรวบรวมเป็นฐานข้อมูล
7. บันทึกข้อมูลรับและคืนหลักประกันขอ/หลักประกันสัญญาในระบบ FMIS
8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ:

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
4. มีความรู้ในเรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุและตลาดสินค้า
5. มีความรู้เรื่องเครื่องมือช่าง อุปกรณ์สาธารณูปโภคในระดับปานกลาง
6. หากมีประสบการณ์ในการยกร่างสัญญา และบริหารสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจ้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. สามารถอ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้พอสมควร
8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office , Internet , Email และเครื่องใช้สำนักงาน
9. มีมนุษยสัมพันธ์ดี รับผิดชอบในงาน อุทิศตนและเสียสละให้กับงาน
10. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และนอกเวลาราชการได้

สวัสดิการ:

1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว

2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
5 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
-
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 13
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob