หมวดหมู่งาน :
บัญชี, การเงิน
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
อัตราจ้าง/สัญญาจ้าง
อายุ :
ตั้งแต่ 18 ปี ถึง 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปวช. ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว)

วันที่ประกาศ 8 เมษายน 2564
รหัสงาน : 70454
รายละเอียดงาน:

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นบุคลากรชั่วคราวเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 7 - 29 เมษายน 2564

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
    ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บเอกสารทางด้านการบัญชี ได้แก่ การจัดเตรียม จัดเรียง และคัดแยกเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ การค้นหาเอกสาร รวมถึงการตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารก่อนจัดเก็บ เป็นต้น ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ ด้านการบันทึกบัญชี และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ:

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านการเงินและบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (หน่วยกิตเกี่ยวกับวิชาการเงินบัญชีwไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต)
4. มีความรู้ด้านโปรแกรมทางบัญชี มีทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และทักษะการใช้ Internet
5. มีทักษะประสานงานที่ดี ละเอียดถี่ถ้วน และทำงานตรงตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด
6. ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติเสียหายในการทำงานด้านการเงินและการบัญชี
7. หากประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. หากได้รับการคัดเลือกจะต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันตามหลักเกณฑ์ที่สภากาชาดไทยกำหนด

สวัสดิการ:

1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว

2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
5 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
-
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 13
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob