หมวดหมู่งาน :
ธุรการ, ประสานงานทั่วไป, คีย์ข้อมูล
เงินเดือน :
15,060 บาท
จำนวนรับสมัคร :
ไม่ระบุ
สถานที่ทำงาน :
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ไม่ระบุ
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทั้งหมดผ่านเว็บไซต์

www.chulalongkornhospital.go.th/hrjob 

 

 

รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายเลขานุการ

วันที่ประกาศ 8 เมษายน 2564
รหัสงาน : 70446
รายละเอียดงาน:

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานด้านงานเลขานุการผู้บริหาร ช่วยเหลือสนับสนุนงานของผู้บริหารให้สำเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมาย
- ร่าง พิมพ์โต้ตอบเอกสารจดหมายของผู้บริหาร
- ดูแล รับผิดชอบแฟ้มงานเข้า-ออก ก่อนเสนอผู้บริหารและจัดหาข้อมูลประกอบการพิจารณา
- จัดเตรียมเอกสาร จดหมายเชิญประชุม และจัดทำรายงานการประชุม
- จัดเตรียมห้องประชุม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วม
ประชุม
- ประสาน ติดต่อนัดหมาย การร่วมกิจกรรมต่างๆ ของผู้บริหารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1. วุฒิ ปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)
3. มีบุคลิกภาพที่ดี
4. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้และมีทัศนคติเชิงบวก
5. หากมีประสบการณ์ในด้านงานเลขานุการทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
-
ปวส.
11,520
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
2 ปี
ปริญญาตรี
15,060
กรุงเทพมหานคร
2 ปี
ปริญญาตรี
15,060
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
15,060
  • 1
  • 2
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob