หมวดหมู่งาน :
วิจัย, วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์, สถิติ, หุ้น)
เงินเดือน :
15,060 บาท
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 19 ปี ถึง 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทั้งหมดผ่านเว็บไซต์

www.chulalongkornhospital.go.th/hrjob 

 

 

รับสมัคร เจ้าหน้าที่สถิติ ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก

วันที่ประกาศ 8 เมษายน 2564
รหัสงาน : 70445
รายละเอียดงาน:

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำสถิติที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยและการบำบัดรักษา เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูล การทำชุดคำสั่งโปรแกรมสำหรับการเก็บข้อมูล การลงรหัส การประมวลผล การจัดทำแบบสอบถาม แบบประมวลผล และจัดทำรายงานสถิติ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาวิเคราะห์แสดงความเห็นเกี่ยวกับการวางแผนและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานด้านสถิติ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติที่ต้องการ:

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. วุฒิปริญญาตรีทางสถิติ หรือ ทางคณิตศาสตร์ที่มีการศึกษาวิชาสถิติไม่ตต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
2. ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)
3. อายุ 19 – 35 ปี

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
-
ปวส.
11,520
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
2 ปี
ปริญญาตรี
15,060
กรุงเทพมหานคร
2 ปี
ปริญญาตรี
15,060
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
15,060
  • 1
  • 2
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob