หมวดหมู่งาน :
บัญชี, การเงิน
เงินเดือน :
11,520 บาท
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 19 ปี ถึง 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปวส. ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทั้งหมดผ่านเว็บไซต์

www.chulalongkornhospital.go.th/hrjob 

 

 

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1-4

วันที่ประกาศ 12 เมษายน 2564
รหัสงาน : 70444
รายละเอียดงาน:

จัดทำการเบิกจ่าย ค่าอยู่เวร ค่าล่วงเวลา ให้กับบุคลากรในฝ่ายฯ งานงบประมาณ งานการเงิน-บัญชี-พัสดุ ออกใบสั่งซื้อ ใบวางบิล งบใบสำคัญ งานธุรการ งานสารบรรณ รับ-ส่งเอกสาร จัดทำบันทึกข้อความ จัดทำขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ประสานงานกับบริษัทต่างๆเพื่อขอใบเสนอราคาสินค้า รวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติที่ต้องการ:

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. วุฒิปวส. สาขาการบัญชี การเงินและการธนาคารหรือเศรษฐศาสตร์ที่มีการศึกษาวิชาบัญชี การเงิน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2. เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)
3. อายุ 19 – 35 ปี
4. การค้ำประกัน (ใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่ง)

  •  หลักทรัพย์ค้ำประกันได้แก่เงินสดวงเงิน 50,000 - 200,000 บาท โดยทำหนังสือสัญญาค้ำประกันกับธนาคาร
  •  บุคคลค้ำประกันพร้อมหนังสือรับรองการค้ำประกัน โดยต้องเป็นข้าราชการพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไป หรือข้าราชการทหาร ตำรวจ มียศตั้งแต่พันเอก นาวาเอกนาวาอากาศเอก พันตำรวจเอกขึ้นไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไป หรือ
  •  ข้าราชการพลเรือน หรือเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ตั้งแต่ระดับ 6 หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่าหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับ 7 หรือข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศตั้งแต่ พันโท นาวาโทนาวาอากาศโท หรือพันตำรวจโทขึ้นไปอย่างน้อย 2 คน สามารถทำสัญญาค้ำประกันร่วมกันได
วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
-
ปวส.
11,520
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
2 ปี
ปริญญาตรี
15,060
กรุงเทพมหานคร
2 ปี
ปริญญาตรี
15,060
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
15,060
  • 1
  • 2
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob