หมวดหมู่งาน :
ขนส่ง,คลังสินค้า, Logistic, จัดซื้อ, จัดเรียงสินค้า
เงินเดือน :
15,060 บาท
จำนวนรับสมัคร :
ไม่ระบุ
สถานที่ทำงาน :
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
อัตราจ้าง/สัญญาจ้าง
อายุ :
ไม่เกิน 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
แผนที่:

ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทั้งหมดผ่านเว็บไซต์

www.chulalongkornhospital.go.th/hrjob 

 

 

รับสมัคร เจ้าหน้าที่พัสดุ

วันที่ประกาศ 12 เมษายน 2564
รหัสงาน : 70443
รายละเอียดงาน:

ดูแล ควบคุม ตรวจสอบการเบิก – จ่ายพัสดุครุภัณฑ์ บันทึกการตรวจรับ มอบงานสินทรัพย์ โอนย้ายครุภัณฑ์ แทงชำรุด ตัดจำหน่าย ในระบบ ดำเนินการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์และติดรหัสสินทรัพย์ครุภัณฑ์ ดำเนินการทำสำรวจครุภัณฑ์ตามพื้นที่ สถานที่ตั้งสินทรัพย์ ที่เกิดจากโครงการต่าง ๆ งานสัญญาก่อสร้าง งานสัญญาจ้างของโรงพยาบาล ควบคุมทะเบียนสินทรัพย์ ตรวจสอบครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติที่ต้องการ:

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. วุฒิปริญญาตรี ทางด้านบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่จำกัดเพศ (เพศชาย ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)
3. อายุไม่เกิน 35 ปี
4. มีประสบการณ์ด้านการจัดการงานสินทรัพย์อย่างน้อย 2 ปี หรืองานธุรการอย่างน้อย 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
6. มีความรับผิดชอบงานสูง มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
7. สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
-
ปวส.
11,520
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
2 ปี
ปริญญาตรี
15,060
กรุงเทพมหานคร
2 ปี
ปริญญาตรี
15,060
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
15,060
  • 1
  • 2
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob