หมวดหมู่งาน :
พยาบาล,ผู้ช่วยพยาบาล,เจ้าหน้าที่พยาบาล
เงินเดือน :
15,060 บาท
จำนวนรับสมัคร :
ไม่ระบุ
สถานที่ทำงาน :
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
19 ปีขึ้นไป
เพศ :
หญิง
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
แผนที่:

ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทั้งหมดผ่านเว็บไซต์

www.chulalongkornhospital.go.th/hrjob 

 

 

รับสมัคร พยาบาล ระดับ 3-5 สังกัด ฝ่ายการพยาบาล

วันที่ประกาศ 22 เมษายน 2564
รหัสงาน : 70442
รายละเอียดงาน:

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติการพยาบาลตลอดจนวางแผน มอบหมายงาน นิเทศสมาชิกในทีมโดยใช้กระบวนการพยาบาลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามภาระงาน
2. บันทึกและตรวจสอบเอกสารทางการพยาบาลให้ถูกต้องครบถ้วนสอดคล้องกับอาการผู้ป่วยและแผนการรักษาเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
3. ตรวจเยี่ยม สังเกตุ วิเคราะห์อาการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการตัดสินใจปฏิบัติการ แก้ไขปัญหาและช่วยชีวิตผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ได้อย่างถูกต้องทันเหตุการณ์
4. เป็นผู้นำทีม Nursing Conference ร่วมประชุมวิชาการทางการพยาบาล กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
5. เฝ้าระวังและบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
7. ช่วยควบคุมดูแลตรวจสอบ นิเทศ สภาพแวดล้อมในหน่วยงานให้สะอาด ปลอดภัย สะดวกในการปฏิบัติงาน
8. ช่วยบริหารจัดการอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มีเพียงพอพร้อมใช้ และสอน/แนะนำ การใช้และ
บำรุงรักษาแก่สมาชิกทีม
9. ปฏิบัติงานแทนหัวหน้าหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย
10. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติที่ต้องการ:

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.วุฒิ พยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบโรคศิลปะ
2.เพศหญิง
3.อายุ19 ปีขึ้นไป
4.มีประสบการณ์ทำงานพยาบาลอย่างน้อย 2 ปี
5.หากมีประสบการณ์ทำงานทางด้านศัลยกรรมหรืองานการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
2 ปี
ปริญญาตรี
15,060
กรุงเทพมหานคร
-
ปวส.
11,520
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
2 ปี
ปริญญาตรี
15,060
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
15,060
  • 1
  • 2
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob