หมวดหมู่งาน :
บัญชี, การเงิน
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
199 ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 18 ปี ถึง 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วันที่ประกาศ 6 เมษายน 2564
รหัสงาน : 70420
รายละเอียดงาน:

รับผิดชอบการเก็บค่ารักษาพยาบาล คิดค่ารักษาพยาบาลตามหมวดหมู่ของการเบิกจ่าย บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายตามสิทธิการรักษา รวบรวมสถิติการเบิกค่ารักษาพยาบาลประจำเดือน ติดตามการโอนเงิน/การจ่ายเงินจากต้นสังกัดทุกสิทธิ เพื่อสอบทานกับข้อมูลที่ตั้งเบิก สรุปยอดการตั้งเบิก/ยอดรายรับของผู้ป่วย ตั้งลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล และปรับปรุงบัญชีลูกหนี้

คุณสมบัติที่ต้องการ:

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
 2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการเงิน บัญชี
 4. มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาล
 5. มีความรู้ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ
 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี
 7. มีความคล่องตัว มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มเทและเสียสละเวลาให้กับงาน
 8. หากได้รับการคัดเลือกจะต้องมีหลีกทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันตามหลักเกณฑ์ที่สภากาชาดไทยกำหนด

คุณสมบัติทั่วไป

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี สำหรับเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการ
 2. มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
 3. มีสุขภาพแข็งแรง
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 5. ไม่เป้นผู้พบพร่องในศีลธรรม
 6. ไม่เป้นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 8. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก
 9. ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดออกจากราชการ
สวัสดิการ:

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวส.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob