หมวดหมู่งาน :
วิทยาศาสตร์, เคมี, ชีวะ, Lab
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ไม่ระบุ
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ประกาศ 5 เมษายน 2564
รหัสงาน : 70207
รายละเอียดงาน:

   1) ทำการวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
   2) ตรวจสอบทางจุลชีววิทยาส าหรับระบบ Facility และ Environment Monitoring
   3) จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และงานเอกสารในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
   4) ดูแลควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการทดสอบทางจุลชีววิทยา และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในห้อง Cleanroom
   5) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ:

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
   1) ไม่จำกัดเพศ
   2) วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือปริญญาโท : วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(บรรจุจ้างวุฒิการศึกษาปริญญาตรี) สาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า
   3) อายุไม่เกิน 35 ปี
   4) กรณีเพศชาย ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
   5) หากมีภาระผูกพันทางการทหารจะไม่ได้รับการพิจารณา
   6) หากมีประสบการณ์ทางด้าน
- การทำงานในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (QC) 1 – 2 ปี
- มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   7) สุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ Cleanroom ได้
   8) มีวินัยและความรับผิดชอบ
   9) สามารถไปปฏิบัติงานที่ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาที่ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

สวัสดิการ:

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวส.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob