หมวดหมู่งาน :
บริการลูกค้า, ประชาสัมพันธ์, รับโทรศัพท์, Call Center
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
290 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
เพศ :
หญิง
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

   โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นโรงพยาบาลที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในประเทศไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระบรมราชเทวี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 10 กันยายน พุทธศักราช 2445 โรงพยาบาลหลังแรกก่อสร้างในทะเลตรงบริเวณหน้าชายหาดที่ประทับเป็นเรือนไม้หลังคามุงจาก 5 หลัง ปลูกติดต่อเป็นหมู่เดียวกันและโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพยาบาลในขณะนั้นเสด็จประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2445 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลได้แวะเยี่ยมสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า จึงได้พระราชทานนามโรงพยาบาลนี้ว่า “โรงพยาบาลสมเด็จ” เป็นสิริมงคลนับแต่นั้นมา 

  โรงพยาบาลได้พัฒนามาโดยลำดับ มีการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและที่พักเจ้าหน้าที่อีกหลายหลังโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พระราชทานทรัพย์และบริจาคเงิน โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา หรือโรงพยาบาลศรีราชา ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เมื่อปี 2540 เพื่อเฉลิมพระเกียรติผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาล

           ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นโรงพยาบาลขนาด 500 เตียง เปิดให้บริการทางการแพทย์ครบวงจรและได้นำ ระบบบริหารงานคุณภาพมาใช้พัฒนางานเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการ 

 

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วันที่ประกาศ 31 มีนาคม 2564
รหัสงาน : 70174
รายละเอียดงาน:

    โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หน่วยประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ชั้น 4 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โทร.038-320200 ต่อ 3418

    หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ ต้องนำต้นฉบับจริงมาแสดง
5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุล ใบสำคัญการ สมรส (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
6. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้มาสมัครสอบ (กรณีเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย)

 

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1. เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี (นับถึงวันสมัคร)
2. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สังคมศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน และศึกษาศาสตร์
3. ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5. สามารถทำงานนอกเวลาได้ และมีจิตอาสา
6. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และ Internet เป็นอย่างดี
7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี และมีความรับผิดชอบสูง
8. ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา และติดยาเสพติด

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
ชลบุรี
-
ปวส.
ตามตกลง
ชลบุรี
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
ชลบุรี
-
ปวส.
ตามตกลง
  • 1
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob