หมวดหมู่งาน :
ธุรการ, ประสานงานทั่วไป, คีย์ข้อมูล
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ไม่เกิน 40 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

วันที่ประกาศ 5 เมษายน 2564
รหัสงาน : 70167
รายละเอียดงาน:

ขยายการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากร สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

     ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบมางวิเทศสัมพันธ์ การติดต่อประสานงานกับสถาบันการ ณ ต่างประเทศ งานแปลเอกสาร และร่างโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

การรับสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ https://jobtrc.redcross.or.th

 

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

3. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านวิเทศสัมพันธ์ หรืองานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนเป็นอย่างดี มีผลคะเเนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่เกิน 2ปี(นับถึงวันที่สมัคร) โดยต้องได้คะเเนนรวมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ดังนี้

   - TOEIC (Listening&Reading 785-935, Speaking&Writing 310-340)

   - TOEFL-Internet Based 72-91

   - TOEFL ITP 543

   - IEL TS 5.6-7.5

   - CU-TEP 70-98

5. สามารถร่างโต้ตอบหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ แปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หรือจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้

6. สามารถให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี

7. มีทักษะการสื่อสาร และการติดต่อประสานงาน

8. มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความมั่นใจ มีความคล่องตัว ชอบคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางาน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถอุทิศตนและเวลาให้กับสถาบันได้

9. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

 

สวัสดิการ:

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวส.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob