หมวดหมู่งาน :
ขนส่ง,คลังสินค้า, Logistic, จัดซื้อ, จัดเรียงสินค้า
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
อัตราจ้าง/สัญญาจ้าง
อายุ :
ไม่เกิน 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปวส. ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร เจ้าหน้าที่พัสดุ (ชั่วคราว) งานจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ 6 เมษายน 2564
รหัสงาน : 70143
รายละเอียดงาน:

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นบุคลากรชั่วคราวเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ (ชั่วคราว) งานจัดซื้อจัดจ้าง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หน่วยงานกำหนด

1. จัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุตามคุณลักษณะที่ผู้ใช้กำหนด โดยวิธีตกลงราคา รับผิดชอบการซื้อ/จ้างเลนส์แว่นตา และพัสดุอื่นของศูนย์จักษุมาตรและเเว่นตา สภากาชาดไทย

2. ทำเอกสารซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคเร่งด่วน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการใช้ความช่วยเหลือผู้ประมบภัยด้วยชุดทานน้ำใจ

3. งานติดต่อประสานงาน เพื่อรับใบสั่งซื้อและตรวจสอบใบส่งของ

4. จัดซื้อชุดใส่บาตร ชุดทำบุญ กระเช้าอวยพรฯลฯ เพื่อใช้ในงานต่างๆ ของสำนักงาน

5. ดำเนินการเรื่องจัดซื้อ / จัดจ้าง เร่งด่วนที่ต้องเดินเรื่องอนุมัติให้ทันการใช้งานในเวลาที่กำหนด

6. สืบค้น vender หรือ supplier รายใหม่และรวบรวมเป็นหลักฐานข้อมูล

7. บันทึกข้อมูลรับและคืนหลักประกันซอง/หลักประกันสัญญาในระบบ FMIS 

8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

การรับสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 64 ที่เว็บไซต์ https://jobtrc.redcross.or.th

 

 

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35ปี (นับถึงวันที่สมัคร)

2. เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน

3. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

4.มีความรู้ในเรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุและตลาดสินค้า

5. มีความรู้เรื่องเครื่องมือช่าง อุปกรณ์สาธารณูปโภคในระดับปานกลาง

6. หากมีประสบการ์ในการยกร่างสัญญา และการบริหารสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจ้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. สามารถอ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้พอสมควร

8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office, Internet,E-mail และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี

9. มีมนุษยสัมพันธ์ดี รับผิดชอบในงาน อุทิศตนเเละเสียสละให้กับงาน 

10. สมารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และนอกเวลาราชการได้

 

สวัสดิการ:

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวส.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob