หมวดหมู่งาน :
บัญชี, การเงิน
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
อัตราจ้าง/สัญญาจ้าง
อายุ :
ไม่เกิน 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปวช. ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี(ชั่วคราว) งานงบประมาณ

วันที่ประกาศ 6 เมษายน 2564
รหัสงาน : 70141
รายละเอียดงาน:

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นบุคลากรชั่วคราวเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินเเละบัญชี(ชั่วคราว) งานงบประมาณ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หน่วยงานกำหนด

      ปฏิบัติงานด้านจัดทำทะเบียน คุมการตรวจรับกรณีเงินเชื่อ การวางบิลให้ผู้ประกอบการร้านค้าและบริษัท การรวบรวมเเละจัดเรียงเอกสารการเบิกจ่ายตามรหัสบัญชี พร้อมประทับตราประเภทหมวดรายจ่าย การจัดทำใบงบสำคัญที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ ค่าใช้สอย การเบิกเงินค่าภารกิจต่างๆ ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ และค่ารักษาพยาบาลของสถานี้กาชาดทั้ง 13แห่ง

 

การรับสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 64 ที่เว็บไซต์ https://jobtrc.redcross.or.th

 

 

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)

2. เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาเเล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

3. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.) สาขาการเงิน สาขาบัญชี

4. มีความรู้ด้านโปรแกรมทางบัญชี มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft office และทักษะการใช้ Internet 

5. มีทักษะการประสานงานที่ดี ละเอียดถี่ถ้วน และทำงานตรงตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด

6. ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติเสียหายในการทำงานด้านการเงินเเละบัญชี

7. หากได้รับการคัดเลือกจะต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันตามหลักเกณฑ์ที่สภากาชาดไทยกำหนด

 

สวัสดิการ:

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวส.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob