หมวดหมู่งาน :
บัญชี, การเงิน
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
อัตราจ้าง/สัญญาจ้าง
อายุ :
ไม่เกิน 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปวส. ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี(ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วันที่ประกาศ 5 เมษายน 2564
รหัสงาน : 70140
รายละเอียดงาน:

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นบุคลากรชั่วคราวเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี(ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หน่วยงานกำหนด

      รับผิดชอบงานการเบิกค่าใช้จ่ายผู้บริจาคอวัยวะเสียชีวิตสมองตาย การจัดส่งเช็คค่าใช้จ่าย ผู้บริจาคอวัยวะเสียชีวิตสมองตาย จัดทำบันทึกเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่เเละครอบครัว การเบิกเงินค่าใช้จ่ายผ่านระบบ FMIS และส่งเอกสารขอเบิกค่าจัดหาอวัยวะ ค่าให้บริการทางการแพทย์การใช้ลิ้นหัวใจ ผิวหนัง และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

การรับสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 64 ที่เว็บไซต์ https://jobtrc.redcross.or.th

 

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35ปี (นับถึงวันที่สมัคร)

2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาเเล้ว หรือเป็นทหารกองหนนุน

3. วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ป.ว.ส.) สาชาการเงินหรือการบัญชี

4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี

5. มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มเทและเสียสละเวลาให้กับงาน

สวัสดิการ:

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวส.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob