หมวดหมู่งาน :
อาจารย์, ครู, งานด้านวิชาการ
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ไม่ระบุ
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

วันที่ประกาศ 22 กุมภาพันธ์ 2564
รหัสงาน : 70128
รายละเอียดงาน:

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพยาบาลเด็ก

หน้าที่และความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน

       ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัยค้นคว้า การให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษา ให้การบริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

การรับสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ https://jobtrc.redcross.or.th/

 

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ ด้านการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2. มีคะแนนความสามารถภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของบุคลากรสภาบันสายวิชาการ พ.ศ. 2562

3. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่ไม่หมดอายุ

4. มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลมาเเล้วไม่น้อยกว่า 2ปี ด้านการพยาบาลเด็ก

5. มีประสบการณ์สอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษามาเเล้วไม่น้อยกว่า 1ปี (กรณีไม่มีประสบการณ์สอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาต้องผ่านการอบรมโครงการ preceptorship อย่างน้อย 6เดือน หรือหลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล หรือหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่เทียบเคียงได้ และสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ)

6. เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

 

สวัสดิการ:

สวัสดิการสำหรับบุคลากรประจำ

สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว
เงินค่าเล่าเรียนบุตร
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี)

 

สวัสดิการสำหรับบุคลากรสัญญาจ้าง (ชั่วคราว)

สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเอง

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
-
ปวส.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
2 ปี
ปริญญาโท
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
2 ปี
ปริญญาโท
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
2 ปี
ปริญญาโท
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
2 ปี
ปริญญาโท
ตามตกลง
  • 1
  • 2
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob