หมวดหมู่งาน :
ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้าแผนก
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
30 ปีขึ้นไป
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วันที่ประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2564
รหัสงาน : 70122
รายละเอียดงาน:

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากร สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
      ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารธุรการ ได้แก่ งานสารบรรณ งานเรขานุการผู้บริหาร งานธุรการสาขาวิชา งานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน งานประชาสัมพันธ์ งานวิเทศสัมพันธ์ งานกิจการพิเศษ งานบริหารและพัฒนาบุคลากร งานกฏหมาย งานช่างและยานพาหนะ งานบริหารกายภาพและหอพัก และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

การรับสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 1 มีนาคม 2564 ที่เว็บไซต์ https://jobtrc.redcross.or.th/

 

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 30ปีขึ้นไป(นับถึงวันที่สมัคร)

2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหาร สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

4. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการบริหาร ไม่น้อยกว่า 2ปี

5. มีความสารถในการบริหารจัดการโครงการ สามารถวางแผนงาน นิเทศงาน และการให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตามงานได้ดี

6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มเทเสียสระเวลาให้กับงาน และสามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้

7. หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านธุรการ ด้านบริหารและพัฒนาบุคลากร งานบริหารกายภาพและหอพัก จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

8. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาเเล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

9. บุคลากรสถาบันที่ประสงค์จะสมัครตำแหน่งหัวหน้าหน่วย คุณสมบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งของสถาบัน ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ กลุ่มอำนวยการ

 

สวัสดิการ:

สวัสดิการสำหรับบุคลากรประจำ

สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว
เงินค่าเล่าเรียนบุตร
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี)

 

สวัสดิการสำหรับบุคลากรสัญญาจ้าง (ชั่วคราว)

สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเอง

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
2 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
3 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวส.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob