หมวดหมู่งาน :
แพทย์,เภสัชกร
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 19 ปี ถึง 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทั้งหมดผ่านเว็บไซต์

www.chulalongkornhospital.go.th/hrjob 

 

 

รับสมัคร นักอรรถบำบัด ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่ประกาศ 3 กุมภาพันธ์ 2564
รหัสงาน : 70075
รายละเอียดงาน:

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นบุคลากรประจำ

ตำแหน่งนักอรรถบำบัด ระดับ 3-5 สังกัด งานอรรถบำบัดและจิตบำบัด ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานทางด้านการวินิจฉัย และประเมินความผิดปกติทางการสื่อความหมาย ฝึกแก้ไขความผิดปกติทางการสื่อความหมาย แนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย ญาติ และผู้ดูแล ติดตามผลการฝึกแก้ไขและประเมินผลซ้ำ เผยแพร่ความรู้แก่ผู้ป่วย ญาติ และผู้ดูแล จัดทำบัตรผู้ป่วย ลงทะเบียน และสถิติผู้ป่วย จัดหาอุปกรณ์ เอกสาร บัตรภาพและบัตรคำ สำหรับฝึกแก้ไขผู้ป่วยแต่ละรายตามประเภทความผิดปกติ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติ ให้ความร่วมมือ สนับสนุนงานวิจัย งานพัฒนาหน่วยอรรถบำบัด รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การติดต่อยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสาร https://jobs.kcmh.or.th/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทรศัพท์ 02-256-4408 , 02-256-5048

 

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1. วุฒิ ปริญญาตรี/โท วิทยาศาสตร์สาขาความผิดปกติทางการสื่อความหมาย วิชาเอกแก้ไขการพูดและได้รับใบประกอบโรคศิลปะ
2. เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจ าการมาแล้วหรือเป็ นทหารกองหนุน)
3. อายุ 19 – 35 ปี
4. ความสูง 160 เซนติเมตร ขึ ้นไป และค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 25

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob