หมวดหมู่งาน :
วิจัย, วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์, สถิติ, หุ้น)
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 19 ปี ถึง 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทั้งหมดผ่านเว็บไซต์

www.chulalongkornhospital.go.th/hrjob 

 

 

รับสมัคร เจ้าหน้าที่สถิติ ฝ่ายอายุรศาสตร์

วันที่ประกาศ 3 กุมภาพันธ์ 2564
รหัสงาน : 70074
รายละเอียดงาน:

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นบุคลากรประจำ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิติ ระดับ 3-5 สังกัดงานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงาน สถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่และให้บริการสถิติ งานประกันคุณภาพ
การศึกษา (QA) รวมทั้งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การติดต่อยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสาร https://jobs.kcmh.or.th/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทรศัพท์ 02-256-4408 , 02-256-5048

 

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1. วุฒิปริญญาตรีทางสถิติ หรือ ทางคณิตศาสตร์ที่มีการศึกษาวิชาสถิติไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
2. ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)
3. อายุ 19 – 35 ปี

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob